Организация на движението за провеждане на концерт на 25.06.2021 г.

От 17:00 часа на 24.06.2021 г. до 22:00 часа на 25.06.2021 г. се забранява престоят и паркирането на паркинга на моста пред Националния стадион „Васил Левски“.

23.06.2021