Организация на движението за провеждане на кампания, популяризираща безопасното шофиране

От 12.00 часа на 20.04.2019 г. до 20.00 часа на 21.04.2019 г. във връзка с провеждане на кампания за безопасно шофиране се осигурява паркингът при вход Б на Националния стадион „Васил Левски” (вляво от входа на бариерата) за провеждане на мероприятието.

12.04.2019