Организация на движението за провеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 г.

От 08:00 часа на 04.04.2021 г. до приключване на транспортирането на изборните материали се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства по двете платна на алеята, свързваща ул. „Атанас Узунов“ с ул. „Манастирска“ (от северната и източната страна на зала „Асикс Арена“).

От 20:00 часа на 04.04.2021 г. до приключване на транспортирането на изборните материали се ограничава движението на МПС, както следва:

  • по двете платна на алеята, свързваща ул. „Атанас Узунов“ с ул. „Манастирска“ (от северната и източната страна на зала „Асикс Арена“);
  • по бул. „Асен Йорданов“ в участъка от "Площад на авиацията" до бул. „Шипченски проход“.

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява постове за контрол и регулиране на движението за горепосоченото време и места.

30.03.2021