Организация на движението за провеждане на инициативата за обособяване на културен квартал в София „КвАРТал“ на 20.06.2020 г.

 

От 15:00 до 22:00 часа на 20.06.2020 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на ул. „Триадица“ между ул. „Веслец“ и ул. „Сердика“.

От 16:00 до 22:00 часа на 20.06.2020 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Триадица“ между ул.„Веслец“ и ул. „Сердика“.

 

19.06.2020