Организация на движението за провеждане на инициативата за обособяване на културен квартал в София „КвАРТал“

От 10.00 до 18.00 часа на 20.04.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на ул. „Цар Симеон“ между ул. „Бачо Киро“ и ул. „Будапеща“. От 12.00 до 18.00 часа на 20.04.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Цар Симеон“ между ул. „Бачо Киро“ и ул. „Будапеща“.

 

19.04.2019