Организация на движението за провеждане на инициативата за обособяване на културен квартал в София „КвАРТал“

От 10:00 до 18:00 часа на 22.06.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на ул. „Будапеща“ между ул. „Искър“ и бул. „Кн. Александър Дондуков“.

От 12:00 до 18;00 часа на 22.06.2019 г. да се забрани влизането на пътни превозни средства по ул. „Будапеща“ между ул. „Искър“ и бул. „Кн. Александър Дондуков“.

20.06.2019