Организация на движението за провеждане на инициативата за обособяване на културен квартал „КвАРТал“

От 14:00 до 22:00 часа на 14.09.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:

- на ул. „Веслец“ между ул. „Екзарх Йосиф“ и ул. „Цар Симеон“;

- на ул. „Цар Симеон“ между бул. „Кн. Мария-Луиза“ и ул. „Сердика“.

От 16:00 до 22:00 часа на 14.09.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства, както следва:

- на ул. „Веслец“ между ул. „Екзарх Йосиф“ и ул. „Цар Симеон“;

- на ул. „Цар Симеон“ между бул. „Кн. Мария-Луиза“ и ул. „Сердика“.

12.09.2019