Организация на движението за провеждане на футболна среща на 05.12.2020 г. на Националния стадион „Васил Левски”

От 11:00 до 17:00 часа на 05.12.2020 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието) на моста пред Националния стадион „Васил Левски”.

04.12.2020