Организация на движението за провеждане на футболна среща на 05.11.2021 г. на Националния стадион „Васил Левски”

От 15:15 ч. до 19:45 часа на 05.11.2021 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на паркинга на моста пред Националния стадион „Васил Левски”.

03.11.2021