Организация на движението за провеждане на футболна среща на 05.08.2021 г. на Националния стадион "Васил Левски"
От 13:00 до 22:00 часа на 05.08.2021 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието) на моста пред Националния стадион "Васил Левски".
 
04.08.2021