Организация на движението за провеждане на футболна среща на 24.10.2022 г. на Националния стадион „Васил Левски”

От 16:00 до 22:00 часа на 24.10.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на паркинга на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 20 (двадесет) паркоместа.  

20.10.2022