Организация на движението за провеждане на футболна среща на 21.11.2020 г. на Национален стадион „Васил Левски”

От 13:00 до 18:00 часа на 21.11.2020 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на моста пред Национален стадион „Васил Левски”.

20.11.2020