Организация на движението за провеждане на футболна среща на 18.11.2020 г. на Националния стадион „Васил Левски”

От 10:00 до 17:00 часа на 18.11.2020 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието) на моста пред Националния стадион „Васил Левски”.

 

17.11.2020