Организация на движението за провеждане на футболна среща на 17.07.2021 г. на Националния стадион „Васил Левски”


От 16:00 до 23:00 часа на 17.07.2021 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на моста пред Националния стадион „Васил Левски”.

 

15.07.2021