Организация на движението за провеждане на футболна среща на 12.08.2022 г. на Националния стадион „Васил Левски”

 

От 16:30 до 23:00 часа на 12.08.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на паркинга на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 15 (петнадесет) паркоместа.

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява постове за контрол и регулиране на движението.

11.08.2022