Организация на движението за провеждане на футболна среща на 10.09.2021 г. на Национален стадион „Васил Левски”

От 18.00 до 23.00 часа на 10.09.2021 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на моста пред Национален стадион „Васил Левски“, североизточната част.

09.09.2021