Организация на движението за провеждане на футболна среща на 04.08.2022 г. на Националния стадион „Васил Левски”

От 14:00 до 23:00 часа на  04.08.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на:
- североизточната страна на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 34 броя паркоместа;
- ул. „Ген. Гурко“ в участъка между бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и бул. „Васил Левски" – 50 броя паркоместа.

04.08.2022