Организация на движението за провеждане на фолклорен празник на кв. Ботунец на 20.06.2021 г.


На 20.06.2021 г. (неделя) за времето от 10:00 до 20:00 часа в кв. „Ботунец“ се забранява влизането на превозни средства от ъгъла на ул. „Зорница“ и ул. „Извор“ до ул. „Васил Левски“.

Променя се маршрутът на автобусна линия № 119 само в посока съответно автостанция Изток/МК Кремиковци: от началната спирка с код 1707 „Супермаркет“ по маршрута до кръстовище ул. „Зорница“/ул. „Мусала“, по ул.„Мусала“, по ул. „Витиня“ и по ул. „Васил Левски“ по маршрута. В обратна посока маршрутът не се променя. Автобусите ще спират на съществуващите спирки и временно откритите такива в същия район.
 

18.06.2021