Организация на движението за провеждане на фестивал на кино „Кабана“

От 08:00 часа до 23:00 часа на 24.09.2019 г. се разрешава паркирането на автобусите, превозващи участниците във фестивала, с регистрационен № СН 1588 СА и с рег. № IPT 5700 на паркинга пред моста на Националния стадион „Васил Левски“.

От 08:00 до 23:00 часа се разрешава престоят на посочените автомобили за качване и слизане на пътниците, участващи в събитието, на ул. “Фритьоф Нансен“ от страната на градинката пред НДК. 

21.09.2019