Организация на движението за провеждане на фестивал

От 08:00 часа на 14.12.2019 г. до 22:00 часа на 15.12.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на ул. „Иван Вазов“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Г. Бенковски“.

От 12:00 часа на 14.12.2019 г. до 22:00 часа на 15.12.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Иван Вазов“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Г. Бенковски“.

13.12.2019