Организация на движението за провеждане на Европейско първенство по баскетбол за жени в зала „Триадица“

 

От 07:00 до 22:00 часа на  07.08.2022 г., 08.08.2022 г. и 09.08.2022 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автобусите, превозващи участниците в мероприятието, на ул. „Метличина поляна“ пред зала „Триадица“ – 12 (дванадесет) броя паркоместа.

05.08.2022