Организация на движението за провеждане на Европейско първенство по баскетбол за момичета в зала „Триадица”

От 08:00 часа на 20.08.2018 г. до 08:00 часа на 23.08.2019 г. се забранява престоят и паркирането (с изключение на автомобилите, обозначени със съответните пропуски) на ул. „Метличина поляна” от ул. „Рикардо Вакарини”, покрай спортната зала до следваща пряка и на свободното пространство пред спортната зала.

16.08.2019