Организация на движението за провеждане на благотворително мероприятие на 30.05.2021 г.


От 20:00 часа на 29.05.2021 г. до 21:00 часа на 30.05.2021 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на паркинга на пл. „Княз Александър I“.

27.05.2021