Организация на движението за провеждане на „Алея на книгата” на бул. „Витоша”

От 07:00 до 19:00 часа на 4 и 18 септември се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства (с изключение на автомобилите, обслужващи монтажа и демонтажа на съоръженията) извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент” на ул. „Неофит Рилски” между  бул. „Витоша” и ул. „Христо Белчев”, в частта до бул. „Витоша”.

03.09.2019