Организация на движението за превантивен ремонт на участък от републикански път София – Перник

От 00.00 часа на 28.10.2017 г. до 24.00 часа на 29.10.2017 г. се забранява влизането на пътни превозни средства (ППС) по лявата и средната ленти от пътното платно по нарастващия километраж на републикански път I – 1 София – Перник, при с. „Владая“ от км 279+170 до км 281+100.

Движението на превозни средства в посока Перник ще се извършва по дясната лента от пътното платно по нарастващия километраж на републикански път I – 1 София – Перник, при с. „Владая“ от км 279+170 до км 281+100.

Движението на превозни средства в посока София ще се извършва през обходен маршрут през с. „Владая“  по ул. “Войнишко въстание“.

От 00.00 часа до 24.00 часа на 30.10.2017 г. се забранява влизането на превозни средства по дясната и средната лента от пътното платно по нарастващия километраж на републикански път I – 1 София – Перник, при с. „Владая“ от км 279+170 до км 281+100.

Движението в посока Перник се извършва по лявата лента от пътното платно по нарастващия километраж на републикански път I – 1 София – Перник, при с. „Владая“ от км 279+170 до км 281+100.

Движението в посока София се извършва през обходен маршрут през с. „Владая“ по ул. “Войнишко въстание“.

От 00.00 часа на 31.10.2017 г. до 24.00 часа на 5.11.2017 г. се забранява влизането на превозни средства по етапи по лявата и средната пътни ленти и по дясната и средната пътни ленти от пътното платно по нарастващия километраж на републикански път I–1 София – Перник, при с. „Владая“ от км 279+170 до км 281+100.

Движението в посока Перник ще се извършва по свободната пътна лента от пътното платно по нарастващия километраж на републикански път I –1 София – Перник, при с. „Владая“ от км 279+170 до км 281+100. 

27.10.2017