Организация на движението за подмяна на еластична настилка с нова на жп прелез на ул. „Хаджи Димитър“ в гр. Нови Искър

 

От 19.05.2020 г. до 22.05.2020 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства през жп прелез на км 10+431 на ул. „Хаджи Димитър“ в гр. Нови Искър.

 

19.05.2020