Организация на движението за обособяване на културен квартал в София „КвАРТал“ на 20.07.2019 г.

От 10:00 до 18:00 часа на 20.07.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на ул.„Триадица“ между ул. „Веслец“ и ул. „Сердика“.

От 12:00 до 18:00 часа на 20.07.2019 г. ще се забрани влизането на пътни превозни средства по ул. „Триадица“ между ул. „Веслец“ и ул. „Сердика“.

 

19.07.2019