Организация на движението за обособяване на кръгово „Изток” и разширение на ул. „Витошки камбани“

 

От 06.06.2021 г. до 23.06.2021 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Витошки камбани“ между ул. „Донка Ушлинова” (южен локал на "Околовръстен път")  и транспортния вход-изход към паркинг.

 

02.06.2021