Организация на движението за обновяване на публичните пространства в централната градска част на град София

Забранява се влизането на пътни превозни средства, както следва:
- до 15.09.2022 г. (включително) по бул. „Цар Освободител“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „15-ти ноември“, както и по ул. „Московска“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Дунав“.

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:

- до 15.09.2022 г. (включително) на пл. „Народно събрание“;

- до 15.09.2022 г. (включително) на югоизточната дъга пл. „Св. Александър Невски“;

- до 15.09.2022 г. (включително) на  ул. „Московска“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Дунав“.

09.09.2022