Организация на движението за миене с автоцистерна с маркуч на бул. „Царица Йоана“

От 00:30 часа до 04:30 часа на 18.06.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Царица Йоана“ в участъка от бул. „Д-р Петър Дeртлиев“ до бул. „Вардар“ (транспортен тунел "Люлин").

14.06.2022