Организация на движението за мероприятия, свързани с отбелязване на Деня на независимостта на Република Индия

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите, поканени на мероприятията, както следва:

- от 08:00 до 12:30 часа на 15.08.2021 г. на ул. „Алфред Нобел” № 4, пред сградата на посолството на Република Индия.

- от 12:00 до 21:30 часа на 16.08.2021 г. на ул. „Бойна слава“ между ул. „Панчарица“ и ул. „Иван Багрянов“.

10.08.2021