Организация на движението за културен квартал в София „КвАРТал“ на 18.05.2019 г.

От 10.00 до 18.00 часа на 18.05.2019 г. се забранява  престоят и паркирането на пътни превозни средства на ул. „Сердика“ между ул. „Струма“ и ул. „Цар Симеон“.

От 12.00 до 18.00 часа на 18.05.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Сердика“ между ул. „Струма“ и ул. „Цар Симеон“.

16.05.2019