Организация на движението за кръстовище ул. „Граф Игнатиев” – ул. „6-ти септември”

От 30.03.2020 г. до 12.04.2020 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства през кръстовище ул. „Граф Игнатиев” – ул. „6-ти септември” с изключение на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.

 

 

29.03.2020