Организация на движението за кръгово кръстовище ул. „Самоковско шосе“ – "Софийски околовръстен път"

От 22:00 часа на 22.05.2021 г. до 06:00 часа на 23.05.2021 г. и от 22:00 часа на 23.05.2021 г. до 06:00 часа на 24.05.2021 г. се забранява влизането на пътни превозни средства през кръгово кръстовище ул. „Самоковско шосе“ – "Околовръстен път".

За същия период се забранява влизането на автобусите от линии №№ 1, 3, 4 и 8 през кръгово кръстовище ул. „Самоковско шосе“ – "Околовръстен път".

21.05.2021