Организация на движението за кръгово кръстовище ул. „Патриарх Герман“ – "Софийски околовръстен път"


От 22:00 часа на 28.05.2021 г. до 06:00 часа на 29.05.2021 г. се забранява влизането на пътни превозни средства през източната половина на кръгово кръстовище ул. „Патриарх Герман“ – "Околовръстен път", а от 22:00 часа на 29.05.2021 г. до 06:00 часа на 30.05.2021 г. се забранява влизането на пътни превозни средства през западната половина на кръгово кръстовище ул. „Патриарх Герман“ – "Околовръстен път".

От 22:00 часа на 28.05.2021 г. до 06:00 часа на 29.05.2021 г. и от 22:00 часа на 29.05.2021 г. до 06:00 часа на 30.05.2021 г. се забранява влизането на автобусите от линии №№ 6 и 8 през кръгово кръстовище ул. „Патриарх Герман“ – "Околовръстен път".
27.05.2021