Организация на движението за извършване на товаро-разтоварни дейности

 

От 07.00 до 19.00 часа на 28.04.2021 г. се забранява престоят и паркирането, с изключение на колите обслужващи товаро-разтоварните дейност и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на ул. „Осогово“ 38-40.

28.04.2021