Организация на движението за извършване на товаро-разтоварни дейности
От 09:00 до 13:00 часа на 11.08.2021 г. се забранява престоят и паркирането (с изключение на колите обслужващи товаро-разтоварните дейности и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“) на ул. „Уилям Гладстон“ № 16.
10.08.2021