Организация на движението за извършване на товаро-разтоварни дейности

От 07:30 до 12:30 часа на 09.07.2021 г. се забранява престоят и паркирането (с изключение на колите, обслужващи товаро-разтоварните дейност и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“) на ул. „Неофит Рилски“ 45.

08.07.2021