Организация на движението за извършване на ремонт на тротоарна настилка на ул. „Княз Борис I“

От 17.11.2020 г. до 11.12.2020 г. ще се забрани престоят и паркирането на пътни превозни средства на ул. „Княз Борис I“ между ул. „Доспат“ и ул. “Шандьор Петьофи“.

16.11.2020