Организация на движението за извършване на миене с автоцистерна на пл. „Народно събрание“

От 21:00 часа на 05.09.2019 г. до 04:00 часа на 06.09.2019 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на пл. „Народно събрание“.

От 23:00 часа на 05.09.2019 г. до 04:00 часа на 06.09.2019 г. се забранява влизането на пътни превозни средства с изключение на колите на ообществения транспорт по бул. „Цар Освободител“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Г. С. Раковски“.

04.09.2019