Организация на движението за извършване на миене на бул. „Симеоновско шосе“ в участъка от "Софийски околовръстен път" до бул. „Д-р Г. М. Димитров“

От 00:30 часа до 02:00 часа на 10.10.2020 г. се забранява влизането на пътни превозни средства първо по западното пътно платно, а след това по източното пътно платно на бул. „Симеоновско шосе“ в участъка от СОП до ул. „Проф. д-р Иван Странски“.

От 02:30 часа до 04:30 часа на 10.10.2020 г. се забранява влизането на пътни превозни средства първо по източното пътно платно, а след това по западното пътно платно на бул. „Симеоновско шосе“ в участъка от ул. „Проф. д-р Иван Странски“ до бул. „Д-р Г. М. Димитров“.

08.10.2020