Организация на движението за измиване с автоцистерна на транспортен подлез НДК

От 00:30 часа до 04:30 часа на 29.07.2020 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Ген. Скобелев“ (транспортен подлез НДК).

Причината е извършване на измиване на транспортния тунел, прилежащите тротоари и спирка на градския транспорт.

22.07.2020