Организация на движението за измиване на транспортен подлез на бул. „Пейо К. Яворов“ при Телевизионната кула

От 00:00 часа до 05:00 часа на 22 и 23.05.2021 г. се забранява влизането на пътни превозни средства през транспортен подлез на бул. „Пейо К. Яворов“ при Телевизионната кула. Движението ще се възстанови след  завършване на измиването.

21.05.2021