Организация на движението за измиване на бул. “Симеоновско шосе“

Във връзка с измиване с автоцистерна на пътно платно, тротоари, спирки на градския транспорт, включително събиране и транспортиране на отпадъци на бул. „Симеоновско шосе“ в участъка от "Софийски околовръстен път" (СОП) до бул. „Д-р Г. М. Димитров“ се въвежда временна организация на движението.

От 00:30 часа до 04:30 часа на 26.03.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства първо по западното пътно платно, а след това по източното пътно платно на бул. „Симеоновско шосе“ в участъка от СОП до ул. „Проф. д-р Иван Странски“.

От 00:30 часа до 04:30 часа на 27.03.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства първо по източното пътно платно, а след това по западното пътно платно на бул. „Симеоновско шосе“ в участъка от ул. „Проф. д-р Иван Странски“ до бул. „Д-р Г. М. Димитров“.

 

25.03.2022