Организация на движението за изместване на автобусна спирка с код 1638

От 17.07.2019 г. „Център за градска мобилност“ организира спирка с код 1638 „Края на с. Бистрица“, посока София, обслужваща автобусни линии №№ 69,70 и 98, да се измести назад на реконструирания перон срещу медицинския център.

12.07.2019