Изместване на автобусна спирка с код 1015 в ж.к. “Дървеница“

От 06.07.2019 г. се измества автобусна спирка от локалното платно на бул. “Св. Кл. Охридски“ на автобусни линии №№ 69, 70, 88 и 123.

05.07.2019