Организация на движението за изграждането на уличен водопровод по ул. „Ген. Гурко“ между ул. „Перуника“ и пл. „Елин Пелин“, кв. "Бусманци"

От 12.02.2020 г. до 20.02.2020 г. (включително) се закрива автобусна спирка с код 0816 „Кв. "Бусманци“ на ул. „Ген. Гурко“. Автобусите от линии №№ 8 и 14 в посока съответно с. Герман и гара Искър ще спират на съществуващата спирка с код 0815 „Кв. "Бусманци“ за автобусна линия № 10.

Временната промяна се налага във връзка с изграждането на уличен водопровод по ул. „Ген. Гурко“ между ул. „Перуника“ и пл. „Елин Пелин“, кв. "Бусманци"

05.02.2020