Организация на движението за изграждане на топлопровод
До 30.12.2020 г. продължава временната организация на движение за изграждането на топлопроводна връзка в ж.к. „Обеля“.
29.12.2020