Организация на движението за изграждане на сградно водопроводно отклонение в с. Локорско

Временно се измества автобусна спирка по маршрута на автобусни линии №№ 20, 24 и 28 с код 0978 „Начало с. Локорско” на бул. „Божин Ласков", с 30 метра напред в посока на селото.

17.01.2019