Организация на движението за изграждане на отливни канали и реконструкция на водопроводи в НПЗ „Хладилника" – "Витоша“

От 05.02.2019 г. до 25.02.2019 г. се въвеждат следните промени в организацията на движение:

• Забранява се влизането на пътни превозни средства по източната половина на кръстовище бул. „Черни връх“ – ул. „Филип Кутев“ – ул. „Тодор Каблешков“.

• Движението през кръстовище бул. „Черни връх“ – ул. „Филип Кутев“ – ул. „Тодор Каблешков“ ще се извършва, както следва:

- по бул. „Черни връх“ в посока Център – в една пътна лента само направо;

- по бул. „Черни връх“ в посока "Околовръстен път" – в три пътни ленти, само направо, само направо или надясно и само надясно;

- по ул. „Тодор Каблешков“ – в една пътна лента, само надясно или наляво.

• Разрешава се извършването на ляв завой от бул. „Черни връх“ към ул. „Хенрик Ибсен“.

01.02.2019